گزارشی از کنسرت رضا بهرام ۵ بهمن
1398/11/8

رضا بهرام خواننده خوش صدا و مردمی در تاریخ ۵ بهمن ماه در یک شب برفی در هتل اسپیناس تهران به روی صحنه رفت
قطعه های مو به مو ، کاش ، گل عشق دیوانه و …. با استقبال خوب تماشاحیان روبه رو شد و تهیه کنندی این برنامه حسین توتونچیان بودند